eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1188

NGC 1188
Obiekt NGC 1188 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1188 - galaktyka w konstelacji Erydan
Тип: S0 - galaktyka soczewkowa
Wymiary kątowe: 1.00'x0.5'
Wielkość gwiazd: V=13.8m; B=14.8m
Jasność powierzchni: 12.9 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 3h3m43.4s; Dec= -15°29'5"
Redshift (z): 0.008729
Odległość od Słońca do NGC 1188: w oparciu o wartość redshift (z) - 36.9 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 1188 : PGC 11533, MCG -3-8-68

Sąsiadujące obiekty: NGC 1186, NGC 1187, NGC 1189, NGC 1190

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.