eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1212

NGC 1212
objekt NGC 1212 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1212 - galakse i stjernebildet Persei
Typen: S0-a - linseformet galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.00'x0.5'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.6m; B=15.5m
Overflate lysstyrke: 13.7 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 3t9m42.3s; Dec= 40°53'35"
Rødforskyvning (z): 0.019747
Avstand fra solen til NGC 1212: basert på redshiftverdien (z) - 83.4 Mpc;
Andre objektnavn NGC 1212 : PGC 11815, IC 1883, UGC 2560

Naboobjekter: NGC 1210, NGC 1211, NGC 1213, NGC 1214

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.