eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1212

NGC 1212
Obiekt NGC 1212 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1212 - galaktyka w konstelacji Perseusz
Тип: S0-a - galaktyka soczewkowa
Wymiary kątowe: 1.00'x0.5'
Wielkość gwiazd: V=14.6m; B=15.5m
Jasność powierzchni: 13.7 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 3h9m42.3s; Dec= 40°53'35"
Redshift (z): 0.019747
Odległość od Słońca do NGC 1212: w oparciu o wartość redshift (z) - 83.4 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 1212 : PGC 11815, IC 1883, UGC 2560

Sąsiadujące obiekty: NGC 1210, NGC 1211, NGC 1213, NGC 1214

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.