eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1214

NGC 1214
Obiekt NGC 1214 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1214 - galaktyka w konstelacji Erydan
Тип: S0-a - galaktyka soczewkowa
Wymiary kątowe: 1.30'x0.3'
Wielkość gwiazd: V=14.0m; B=15.0m
Jasność powierzchni: 13.2 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 3h6m56s; Dec= -9°32'39"
Redshift (z): 0.016241
Odległość od Słońca do NGC 1214: w oparciu o wartość redshift (z) - 68.6 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 1214 : PGC 11675, MCG -2-8-51, HCG 23A

Sąsiadujące obiekty: NGC 1212, NGC 1213, NGC 1215, NGC 1216

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.