eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1214

NGC 1214
objekt NGC 1214 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1214 - galakse i stjernebildet Eridani
Typen: S0-a - linseformet galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.30'x0.3'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.0m; B=15.0m
Overflate lysstyrke: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 3t6m56s; Dec= -9°32'39"
Rødforskyvning (z): 0.016241
Avstand fra solen til NGC 1214: basert på redshiftverdien (z) - 68.6 Mpc;
Andre objektnavn NGC 1214 : PGC 11675, MCG -2-8-51, HCG 23A

Naboobjekter: NGC 1212, NGC 1213, NGC 1215, NGC 1216

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.