eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1216

NGC 1216
objekt NGC 1216 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1216 - galakse i stjernebildet Eridani
Typen: S0-a - linseformet galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.80'x0.2'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.8m; B=15.7m
Overflate lysstyrke: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 3t7m18.5s; Dec= -9°36'45"
Rødforskyvning (z): 0.017922
Avstand fra solen til NGC 1216: basert på redshiftverdien (z) - 75.7 Mpc;
Andre objektnavn NGC 1216 : PGC 11693, MCG -2-8-56, HCG 23C

Naboobjekter: NGC 1214, NGC 1215, NGC 1217-2, NGC 1217-1

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.