eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1216

NGC 1216
Objekt NGC 1216 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1216 - galax i stjärnbild Eridani
Typ: S0-a - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 0.80'x0.2'
magnitud: V=14.8m; B=15.7m
Ytans ljusstyrka: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 3h7m18.5s; Dec= -9°36'45"
rödförskjutning (z): 0.017922
Avståndet från solen till NGC 1216: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 75.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1216 : PGC 11693, MCG -2-8-56, HCG 23C

Närliggande objekt: NGC 1214, NGC 1215, NGC 1217-2, NGC 1217-1

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.