eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1215

NGC 1215
Objekt NGC 1215 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1215 - galax i stjärnbild Eridani
Typ: Sa - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 1.80'x1.2'
magnitud: V=14.1m; B=15.0m
Ytans ljusstyrka: 14.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 3h7m9.6s; Dec= -9°35'34"
rödförskjutning (z): 0.016268
Avståndet från solen till NGC 1215: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 68.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1215 : PGC 11687, MCG -2-8-55, HCG 23B

Närliggande objekt: NGC 1213, NGC 1214, NGC 1216, NGC 1217-2

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.