eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1225

NGC 1225
Objekt NGC 1225 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1225 - galax i stjärnbild Eridani
Typ: Sb - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 1.00'x0.6'
magnitud: V=14.0m; B=14.8m
Ytans ljusstyrka: 13.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 3h8m47.3s; Dec= -4°6'6"
rödförskjutning (z): 0.029967
Avståndet från solen till NGC 1225: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 126.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1225 : PGC 11766, MCG -1-9-4

Närliggande objekt: NGC 1223, NGC 1224, NGC 1226, NGC 1227

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.