eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1227

NGC 1227
Objekt NGC 1227 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1227 - galax i stjärnbild Persei
Typ: SB0-a - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.00'x0.9'
magnitud: V=14.2m; B=15.1m
Ytans ljusstyrka: 14.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 3h11m7.8s; Dec= 35°19'31"
rödförskjutning (z): 0.018536
Avståndet från solen till NGC 1227: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 78.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1227 : PGC 11880, UGC 2577, CGCG 525-3, CGCG 524-62

Närliggande objekt: NGC 1225, NGC 1226, NGC 1228, NGC 1229

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.