eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1227

NGC 1227
Objekt NGC 1227 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1227 - galaxie v súhvezdí Perzeus
Typ: SB0-a - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.00'x0.9'
veľkosť: V=14.2m; B=15.1m
Jas povrchu: 14.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h11m7.8s; Dec= 35°19'31"
RedShift (z): 0.018536
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1227: na základe množstva červeného posunu (z) - 78.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1227 : PGC 11880, UGC 2577, CGCG 525-3, CGCG 524-62

Blízke objekty: NGC 1225, NGC 1226, NGC 1228, NGC 1229

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.