eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1229

NGC 1229
Objekt NGC 1229 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1229 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: SBb/P - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.40'x0.9'
veľkosť: V=14.1m; B=14.9m
Jas povrchu: 14.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h8m10.8s; Dec= -22°57'38"
RedShift (z): 0.036292
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1229: na základe množstva červeného posunu (z) - 153.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1229 : PGC 11734, ESO 480-33, MCG -4-8-25, UGCA 53, IRAS 03059-2309, VV 260, VV 337, Arp 332

Blízke objekty: NGC 1227, NGC 1228, NGC 1230, NGC 1231

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.