eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1228

NGC 1228
Objekt NGC 1228 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1228 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: SB0-a - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.60'x0.9'
veľkosť: V=13.3m; B=14.2m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h8m11.7s; Dec= -22°55'21"
RedShift (z): 0.034514
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1228: na základe množstva červeného posunu (z) - 145.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1228 : PGC 11735, ESO 480-32, MCG -4-8-26, UGCA 54, Arp 332, VV 260, VV 337

Blízke objekty: NGC 1226, NGC 1227, NGC 1229, NGC 1230

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.