eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1232A

NGC 1232A
Objekt NGC 1232A ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1232A - galax i stjärnbild Eridani
Typ: SBm - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 0.90'x0.7'
magnitud: V=14.7m; B=15.3m
Ytans ljusstyrka: 14.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 3h10m1.8s; Dec= -20°35'58"
rödförskjutning (z): 0.022012
Avståndet från solen till NGC 1232A: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 93.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1232A : PGC 11834, ESO 547-16, MCG -4-8-32, Arp 41

Närliggande objekt: NGC 1231, NGC 1232, NGC 1233, NGC 1234

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.