eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1231

NGC 1231
Objekt NGC 1231 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1231 - galax i stjärnbild Eridani
Typ: Sc - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 0.80'x0.8'
magnitud: V=14.2m; B=14.9m
Ytans ljusstyrka: 13.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 3h6m29.3s; Dec= -15°34'9"
rödförskjutning (z): 0.007910
Avståndet från solen till NGC 1231: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 33.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1231 : PGC 11658, MCG -3-8-74

Närliggande objekt: NGC 1229, NGC 1230, NGC 1232, NGC 1232A

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.