eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1232

NGC 1232
Objekt NGC 1232 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1232 - galax i stjärnbild Eridani
Typ: SBc - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 7.40'x6.5'
magnitud: V=9.9m; B=10.5m
Ytans ljusstyrka: 13.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 3h9m45.3s; Dec= -20°34'45"
rödförskjutning (z): 0.005347
Avståndet från solen till NGC 1232: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 22.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1232 : PGC 11819, ESO 547-14, MCG -4-8-32, Arp 41

Närliggande objekt: NGC 1230, NGC 1231, NGC 1232A, NGC 1233

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.