eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1252

NGC 1252
Objekt NGC 1252 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1252 - skupina hvězd v souhvězdí Horologii
Typ: *Grp -
Úhlové rozměry: 8.00'
Souřadnice epochy J2000: Ra= 3h10m44s; Dec= -57°45'30"
Jiné názvy objektu NGC 1252 : ESO 116-?11

Nedaleko objekty: NGC 1250, NGC 1251, NGC 1253A, NGC 1253

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.