eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1252

NGC 1252
Voorwerp NGC 1252 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1252 - groep sterren in het sterrenbeeld Horologii
Type: *Grp -
De hoekige afmetingen: 8.00'
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 3h10m44s; Dec= -57°45'30"
Andere namen van het object NGC 1252 : ESO 116-?11

Objecten in de buurt: NGC 1250, NGC 1251, NGC 1253A, NGC 1253

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.