eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 132

NGC 132
Objekt NGC 132 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 132 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: SBbc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.90'x1.5'
veľkosť: V=12.6m; B=13.4m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h30m10.6s; Dec= 2°5'35"
RedShift (z): 0.017895
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 132: na základe množstva červeného posunu (z) - 75.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 132 : PGC 1844, UGC 301, MCG 0-2-63, CGCG 383-32, KUG 0027+018, IRAS 00276+0149

Blízke objekty: NGC 130, NGC 131, NGC 133, NGC 134

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.