eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 134

NGC 134
Objekt NGC 134 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 134 - galaxie v súhvezdí Sochár
Typ: SBbc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 8.40'x1.8'
veľkosť: V=10.4m; B=11.2m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h30m21.8s; Dec= -33°14'42"
RedShift (z): 0.005277
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 134: na základe množstva červeného posunu (z) - 22.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 134 : PGC 1851, ESO 350-23, MCG -6-2-12, AM 0027-333, IRAS 00278-3331

Blízke objekty: NGC 132, NGC 133, NGC 135, NGC 136

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.