eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1353

NGC 1353
Objekt NGC 1353 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1353 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: SBb - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 3.40'x1.4'
veľkosť: V=11.5m; B=12.4m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h32m3.1s; Dec= -20°49'8"
RedShift (z): 0.005087
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1353: na základe množstva červeného posunu (z) - 21.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1353 : PGC 13108, ESO 548-31, MCG -4-9-22, UGCA 76, IRAS 03298-2059

Blízke objekty: NGC 1351A, NGC 1352, NGC 1354, NGC 1355

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.