eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1364

NGC 1364
Obiekt NGC 1364 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1364 - galaktyka w konstelacji Erydan
Тип: Scd -
Wymiary kątowe: 0.50'x0.5'
Wielkość gwiazd: V=14.7m; B=15.4m
Jasność powierzchni: 13.0 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 3h34m59s; Dec= -9°50'20"
Redshift (z): 0.031288
Odległość od Słońca do NGC 1364: w oparciu o wartość redshift (z) - 132.2 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 1364 : PGC 13253

Sąsiadujące obiekty: NGC 1362, NGC 1363, NGC 1365, NGC 1366

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.