eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1371

NGC 1371
Objekt NGC 1371 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1371 - galaxie v súhvezdí Pec
Typ: SBa - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 5.60'x3.9'
veľkosť: V=10.7m; B=11.6m
Jas povrchu: 13.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h35m1.2s; Dec= -24°56'0"
RedShift (z): 0.004880
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1371: na základe množstva červeného posunu (z) - 20.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1371 : PGC 13255, NGC 1367, ESO 482-10, MCG -4-9-29, IRAS 03327-2505, UGCA 79, AM 0332-250

Blízke objekty: NGC 1369, NGC 1370, NGC 1372, NGC 1373

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.