eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1393

NGC 1393
objekt NGC 1393 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1393 - galakse i stjernebildet Eridani
Typen: SB0 - stavspiralgalakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.70'x1.3'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=12.0m; B=13.0m
Overflate lysstyrke: 12.9 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 3t38m38.4s; Dec= -18°25'43"
Rødforskyvning (z): 0.007175
Avstand fra solen til NGC 1393: basert på redshiftverdien (z) - 30.3 Mpc;
Andre objektnavn NGC 1393 : PGC 13425, ESO 548-58, MCG -3-10-19

Naboobjekter: NGC 1391, NGC 1392, NGC 1394, NGC 1395

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.