eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1394

NGC 1394
objekt NGC 1394 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1394 - galakse i stjernebildet Eridani
Typen: S0 - linseformet galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.30'x0.4'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=12.8m; B=13.8m
Overflate lysstyrke: 12.1 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 3t39m6.7s; Dec= -18°17'32"
Rødforskyvning (z): 0.014153
Avstand fra solen til NGC 1394: basert på redshiftverdien (z) - 59.8 Mpc;
Andre objektnavn NGC 1394 : PGC 13444, ESO 548-60, MCG -3-10-21

Naboobjekter: NGC 1392, NGC 1393, NGC 1395, NGC 1396

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.