eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1413

NGC 1413
Voorwerp NGC 1413 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1413 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Eridani
Type: E2 - elliptisch sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 1.00'x0.8'
omvang: V=14.3m; B=15.3m
De helderheid van het oppervlak: 14.1 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 3h40m11.5s; Dec= -15°36'37"
roodverschuiving (z): 0.031315
De afstand van de zon tot NGC 1413: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 132.3 Mpc;
Andere namen van het object NGC 1413 : PGC 13504, NPM1G -15.0199

Objecten in de buurt: NGC 1411, NGC 1412, NGC 1414, NGC 1415

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.