eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1413

NGC 1413
objekt NGC 1413 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1413 - galakse i stjernebildet Eridani
Typen: E2 - elliptisk galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.00'x0.8'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.3m; B=15.3m
Overflate lysstyrke: 14.1 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 3t40m11.5s; Dec= -15°36'37"
Rødforskyvning (z): 0.031315
Avstand fra solen til NGC 1413: basert på redshiftverdien (z) - 132.3 Mpc;
Andre objektnavn NGC 1413 : PGC 13504, NPM1G -15.0199

Naboobjekter: NGC 1411, NGC 1412, NGC 1414, NGC 1415

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.