eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1434

NGC 1434
Voorwerp NGC 1434 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1434 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Eridani
Type: S0-a - lensvormig sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 0.80'x0.5'
omvang: V=14.3m; B=15.2m
De helderheid van het oppervlak: 13.2 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 3h46m12.8s; Dec= -9°40'59"
roodverschuiving (z): 0.033650
De afstand van de zon tot NGC 1434: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 142.1 Mpc;
Andere namen van het object NGC 1434 : PGC 13804

Objecten in de buurt: NGC 1432, NGC 1433, NGC 1435, NGC 1436

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.