eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1434

NGC 1434
objekt NGC 1434 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1434 - galakse i stjernebildet Eridani
Typen: S0-a - linseformet galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.80'x0.5'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.3m; B=15.2m
Overflate lysstyrke: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 3t46m12.8s; Dec= -9°40'59"
Rødforskyvning (z): 0.033650
Avstand fra solen til NGC 1434: basert på redshiftverdien (z) - 142.1 Mpc;
Andre objektnavn NGC 1434 : PGC 13804

Naboobjekter: NGC 1432, NGC 1433, NGC 1435, NGC 1436

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.