eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 144

NGC 144
Objekt NGC 144 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 144 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: Sc - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 0.80'x0.8'
magnitud: V=13.8m; B=14.5m
Ytans ljusstyrka: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 0h31m20.7s; Dec= -22°38'46"
rödförskjutning (z): 0.027209
Avståndet från solen till NGC 144: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 114.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 144 : PGC 1917, ESO 473-23, MCG -4-2-16, AM 0028-225

Närliggande objekt: NGC 142, NGC 143, NGC 145, NGC 146

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.