eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 145

NGC 145
Objekt NGC 145 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 145 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: SBdm - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.80'x1.5'
magnitud: V=12.7m; B=13.2m
Ytans ljusstyrka: 13.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 0h31m45.6s; Dec= -5°9'14"
rödförskjutning (z): 0.013804
Avståndet från solen till NGC 145: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 58.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 145 : PGC 1941, MCG -1-2-27, Arp 19, IRAS 00292-0525

Närliggande objekt: NGC 143, NGC 144, NGC 146, NGC 147

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.