eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 143

NGC 143
Objekt NGC 143 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 143 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: SBb - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.00'x0.2'
magnitud: V=14.4m; B=15.2m
Ytans ljusstyrka: 13.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 0h31m15.5s; Dec= -22°33'36"
rödförskjutning (z): 0.026849
Avståndet från solen till NGC 143: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 113.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 143 : PGC 1911, ESO 473-22, MCG -4-2-15, AM 0028-225

Närliggande objekt: NGC 141, NGC 142, NGC 144, NGC 145

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.