eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 143

NGC 143
Objekt NGC 143 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 143 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: SBb - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.00'x0.2'
veľkosť: V=14.4m; B=15.2m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h31m15.5s; Dec= -22°33'36"
RedShift (z): 0.026849
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 143: na základe množstva červeného posunu (z) - 113.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 143 : PGC 1911, ESO 473-22, MCG -4-2-15, AM 0028-225

Blízke objekty: NGC 141, NGC 142, NGC 144, NGC 145

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.