eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 142

NGC 142
Objekt NGC 142 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 142 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: SBb - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.10'x0.6'
veľkosť: V=13.8m; B=14.6m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h31m7.9s; Dec= -22°37'10"
RedShift (z): 0.026735
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 142: na základe množstva červeného posunu (z) - 112.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 142 : PGC 1901, ESO 473-21, MCG -4-2-14, AM 0028-225, IRAS 00286-2253

Blízke objekty: NGC 140, NGC 141, NGC 143, NGC 144

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.