eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 140

NGC 140
Objekt NGC 140 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 140 - galaxie v súhvezdí Andromeda
Typ: Scd -
Uhlové rozmery: 1.50'x1.2'
veľkosť: V=13.2m; B=13.9m
Jas povrchu: 13.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h31m20.4s; Dec= 30°47'31"
RedShift (z): 0.021458
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 140: na základe množstva červeného posunu (z) - 90.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 140 : PGC 1916, UGC 311, MCG 5-2-21, CGCG 500-38, IRAS 00287+3031

Blízke objekty: NGC 138, NGC 139, NGC 141, NGC 142

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.