eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 140

NGC 140
Objekt NGC 140 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 140 - galax i stjärnbild Andromedae
Typ: Scd -
Vinkeldimensionerna: 1.50'x1.2'
magnitud: V=13.2m; B=13.9m
Ytans ljusstyrka: 13.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 0h31m20.4s; Dec= 30°47'31"
rödförskjutning (z): 0.021458
Avståndet från solen till NGC 140: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 90.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 140 : PGC 1916, UGC 311, MCG 5-2-21, CGCG 500-38, IRAS 00287+3031

Närliggande objekt: NGC 138, NGC 139, NGC 141, NGC 142

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.