eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 139

NGC 139
Objekt NGC 139 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 139 - galax i stjärnbild Piscium
Typ: SBab - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 0.80'x0.5'
magnitud: V=14.4m; B=15.2m
Ytans ljusstyrka: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 0h31m6.5s; Dec= 5°4'42"
rödförskjutning (z): 0.040671
Avståndet från solen till NGC 139: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 171.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 139 : PGC 1900, CGCG 409-22

Närliggande objekt: NGC 137, NGC 138, NGC 140, NGC 141

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.