eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 139

NGC 139
Obiekt NGC 139 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 139 - galaktyka w konstelacji Ryby
Тип: SBab - galaktyka spiralna z poprzeczką
Wymiary kątowe: 0.80'x0.5'
Wielkość gwiazd: V=14.4m; B=15.2m
Jasność powierzchni: 13.3 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 0h31m6.5s; Dec= 5°4'42"
Redshift (z): 0.040671
Odległość od Słońca do NGC 139: w oparciu o wartość redshift (z) - 171.8 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 139 : PGC 1900, CGCG 409-22

Sąsiadujące obiekty: NGC 137, NGC 138, NGC 140, NGC 141

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.