eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 137

NGC 137
Obiekt NGC 137 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 137 - galaktyka w konstelacji Ryby
Тип: S0 - galaktyka soczewkowa
Wymiary kątowe: 1.20'x1.2'
Wielkość gwiazd: V=12.8m; B=13.7m
Jasność powierzchni: 13.2 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 0h30m58.1s; Dec= 10°12'31"
Redshift (z): 0.017599
Odległość od Słońca do NGC 137: w oparciu o wartość redshift (z) - 74.3 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 137 : PGC 1888, UGC 309, MCG 2-2-17, CGCG 434-19, KARA 25

Sąsiadujące obiekty: NGC 135, NGC 136, NGC 138, NGC 139

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.