eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 135

NGC 135
Obiekt NGC 135 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 135 - galaktyka w konstelacji Wieloryb
Тип: S - galaktyka spiralna
Wymiary kątowe: 0.50'x0.5'
Wielkość gwiazd: V=15.1m; B=15.9m
Jasność powierzchni: 13.4 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 0h31m45.9s; Dec= -13°20'16"
Redshift (z): 0.023987
Odległość od Słońca do NGC 135: w oparciu o wartość redshift (z) - 101.3 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 135 : PGC 138192, IC 26

Sąsiadujące obiekty: NGC 133, NGC 134, NGC 136, NGC 137

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.