eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 135

NGC 135
Objekt NGC 135 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 135 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: S - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 0.50'x0.5'
magnitud: V=15.1m; B=15.9m
Ytans ljusstyrka: 13.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 0h31m45.9s; Dec= -13°20'16"
rödförskjutning (z): 0.023987
Avståndet från solen till NGC 135: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 101.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 135 : PGC 138192, IC 26

Närliggande objekt: NGC 133, NGC 134, NGC 136, NGC 137

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.