eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 136

NGC 136
Objekt NGC 136 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 136 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Cassiopeiae
Typ: II2p -
Vinkeldimensionerna: 1.50'
magnitud: B=11.5m
Koordinater för epok J2000: Ra= 0h31m30.7s; Dec= 61°30'33"
Övriga namn på objektet NGC 136 : OCL 295

Närliggande objekt: NGC 134, NGC 135, NGC 137, NGC 138

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.