eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 136

NGC 136
Objekt NGC 136 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 136 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Cassiopeiae
Typ: II2p -
Úhlové rozměry: 1.50'
velikosti: B=11.5m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 0h31m30.7s; Dec= 61°30'33"
Jiné názvy objektu NGC 136 : OCL 295

Nedaleko objekty: NGC 134, NGC 135, NGC 137, NGC 138

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.