eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 136

NGC 136
objekt NGC 136 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 136 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Cassiopeiae
Typen: II2p -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.50'
Tilsynelatende størrelsesklasse: B=11.5m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 0t31m30.7s; Dec= 61°30'33"
Andre objektnavn NGC 136 : OCL 295

Naboobjekter: NGC 134, NGC 135, NGC 137, NGC 138

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.