eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 136

NGC 136
Voorwerp NGC 136 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 136 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Cassiopeiae
Type: II2p -
De hoekige afmetingen: 1.50'
omvang: B=11.5m
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 0h31m30.7s; Dec= 61°30'33"
Andere namen van het object NGC 136 : OCL 295

Objecten in de buurt: NGC 134, NGC 135, NGC 137, NGC 138

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.