eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 135

NGC 135
Voorwerp NGC 135 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 135 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Ceti
Type: S - spiraalvormig sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 0.50'x0.5'
omvang: V=15.1m; B=15.9m
De helderheid van het oppervlak: 13.4 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 0h31m45.9s; Dec= -13°20'16"
roodverschuiving (z): 0.023987
De afstand van de zon tot NGC 135: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 101.3 Mpc;
Andere namen van het object NGC 135 : PGC 138192, IC 26

Objecten in de buurt: NGC 133, NGC 134, NGC 136, NGC 137

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.