eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 133

NGC 133
Voorwerp NGC 133 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 133 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Cassiopeiae
Type: IV1p -
De hoekige afmetingen: 3.00'
omvang: V=9.4m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 0h31m18s; Dec= 63°21'6"
Andere namen van het object NGC 133 : OCL 296

Objecten in de buurt: NGC 131, NGC 132, NGC 134, NGC 135

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.