eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 133

NGC 133
Obiekt NGC 133 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 133 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Kasjopeja
Тип: IV1p -
Wymiary kątowe: 3.00'
Wielkość gwiazd: V=9.4m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 0h31m18s; Dec= 63°21'6"
Inne nazwy obiektów NGC 133 : OCL 296

Sąsiadujące obiekty: NGC 131, NGC 132, NGC 134, NGC 135

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.