eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 135

NGC 135
objekt NGC 135 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 135 - galakse i stjernebildet Ceti
Typen: S - spiralgalakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.50'x0.5'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=15.1m; B=15.9m
Overflate lysstyrke: 13.4 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 0t31m45.9s; Dec= -13°20'16"
Rødforskyvning (z): 0.023987
Avstand fra solen til NGC 135: basert på redshiftverdien (z) - 101.3 Mpc;
Andre objektnavn NGC 135 : PGC 138192, IC 26

Naboobjekter: NGC 133, NGC 134, NGC 136, NGC 137

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.