eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 136

NGC 136
Obiekt NGC 136 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 136 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Kasjopeja
Тип: II2p -
Wymiary kątowe: 1.50'
Wielkość gwiazd: B=11.5m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 0h31m30.7s; Dec= 61°30'33"
Inne nazwy obiektów NGC 136 : OCL 295

Sąsiadujące obiekty: NGC 134, NGC 135, NGC 137, NGC 138

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.